การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

ความยั่งยืน หรือ Sustainability มีหลากหลายความหมาย แต่แก่นของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคือ การรักษาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คงอยู่ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนกำลังเป็น กระแสที่หลายๆธุรกิจให้ความสนใจ

ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

1. แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน Circular Fashion Economy

ปัจจุบัน เทรนด์การสร้างธุรกิจ Circular Fashion ได้ รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางบริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จำกัด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่พัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นำขยะพลาสติก ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนสำหรับทำกระเป๋า

2. บริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)  ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

ล่าสุดเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนรักษ์โลก คือ กาวกลุ่ม hotmelt ที่มีส่วนผสม ของมวลสารชีวภาพเข้าไปเพื่อลดการใช้วัตถุดิบที่ผลิตจาก fossil fuel